Plačila - Terms of Service (ToS)

Možnosti plačila

1. Plačilo lahko izvedete s plačilno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, Activa card, Maestro.


Plačilo s plačilno kartico

Kliknite »Kupi paket« in izberite možnost Plačilo preko plačilne kartice. Vnesite zahtevane podatke in potrdite plačilo. E-pakete se v primeru uspešne izvedbe plačila takoj prikažejo v vašem profilu, prav tako jih lahko takoj koristite preko spletne aplikacije Sportifiq.com za rezervacijo in nakup ure igrišča. Enostavno izberite željeno uro in igrišče in ob potrditvi bo prišlo do avtomatičnega trganja kreditov izbranega kupljenega paketa. V vaš e-poštni nabiralnik vam pošljemo obvestilo o uspešnem nakupu paketa ur.


Prejetje paketa

Paket bo ob uspešnem plačilu aktiviran dodan na vašem Profil pod rubriko aktivni paketi. Viden bo tudi ob izbiri termina igrišča, kjer je mogoče koristiti kupljeni Paket. Kupec paketa lahko takoj prične s koriščenjem kreditov ur pridobljenih s paketom.


Koriščenje paketa

Ob uspešnem izvedenem nakupu in aktivaciji paketa, lahko paket koristite takoj. Enostavno izberete termin igrišča in ob potrditvi ('klik na Potrdi') bo spletna aplikacija avtomatično trgala kredit primernega aktivnega paketa. Če paket vsebuje kredite lahko paket koristite do porabe kreditov. Paket lahko vsebuje tudi le znesek, kateri se vam po vsaki rezervaciji igrišča zmanjša za vrednost izbranega termina ali terminov. Ob vsakem paketu, ki vsebuje kredite ali znesek je vedno napisano število vseh kreditov/zneska in število preostalih kreditov oziroma preostali znesek.


Ali je plačilo s plačilno kartico na Sportifiq.com varno?

Nakup prek Sportifiq.com je varen in hiter. Sportifiq.com za potrebe kartičnega poslovanja uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Sportifiq.com. Ne glede na izbiro načina plačila vedno preverite pravilnost svojih podatkov, da bo nakup storitve potekal brez težav.

Sportz d.o.o. lahko prekliče naročilo plačila s plačilno kartico, če sumi, da kartico uporablja mladoletnik brez soglasja staršev ali skrbnikov. Če Sportz d.o.o. ni mogel ob času nakupa preveriti identitete uporabnika in je oseba bila mladoletna ter plačevala s kartico staršev ali skrbnikov, družba za posledice tega ne odgovarja. Za ravnanje s plačilno kartico je odgovoren imetnik kartice.

Prav tako Sportz d.o.o. ni dolžan povrniti plačanega zneska, če pride do opisanega primera. Družba bo v tem primeru skušala najti soglasje z imetnikom kartice in urediti nastalo situacijo na način, ki bo ugoden za vse strani.


Reklamacije

Za vse informacije in morebitne reklamacije smo na voljo vsak delovnik od 9. do 17. ure
po e-pošti: support@sportifiq.com

Sportifiq.com ni lastnik niti nima v lasti storitev, ki jih ponuja preko spletne strani Sportifiq.com oz. spletnih strani športnih centrov (nadalje ponudniki), zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s storitvami, ki jih določajo ponudniki, je odgovoren izključno ponudnik sam kot ponudnik storitve.

Ekipa Sportifiq.com se bo trudila, da bo vse reklamacije obravnavala resno in poizkušala najti ustrezen način za zadovoljstvo tako uporabnika kot ponudnika. Za kvalitetno opravljeno storitev je odgovoren ponudnik; Sportifiq.com zgolj posreduje ponudbo Ponudnika, uporabnikom spletnega portala Sportifiq.com.

V kolikor vseh informacij o aktualni ponudbi oz. paketu ne dobite pri nas, kontaktirajte ponudnika storitve, ki vam bo o svojih storitvah znal podrobneje svetovati.

Vse reklamacije bodo odgovorjene v roku 8-ih dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov. Uporabnik portala Sportifiq.com ima pravico, da v 14 dneh od aktivacije oz. nakupa paketa, odstopi od pogodbe po 43. Členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Denar lahko vrnemo v obliki kreditov na profil uporabnika, po izrecni želji pa tudi na transakcijski račun. Vse morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec paketa in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitve dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo. Za neizkoriščene pakete po izteku veljavnosti paketa, stranka rešuje možnost podaljšanja veljavnosti paketa direktno s ponudnikom storitve oziroma paketa.

Za vračilo kupnine se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena Zakona o varstvu potrošnikov, po katerem mora podjetje vrniti kupnino v roku tridesetih (30) dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Sportifiq.com vračilo denarja izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva posredovanih podatkov za vračilo denarja.